Inscrieri la Colegiul Biblic “Betania” Sibiu

Pe site-ul bisericii sibiene Betania a aparut un  anunt referitor la reinceperea studierii Cuvantului lui Dumnezeu in cadrul unui colegiu biblic.

După o întrerupere de 5 ani (2007-2012), dorim să începem un nou program de pregătire teologică pentru toţi cei interesaţi să cunoască mai mult pe Dumnezeu. Colegiul Biblic Betania se adresează tuturor celor care sunt interesaţi în mod serios să studieze la un nivel înalt din punct de vedere academic, în cadrul unui sistem de cursuri modulare. Studierea într-o asemenea şcoală oferă avantaje multiple, la costuri foarte reduse şi nu necesită o perioadă de timp în care să fi detaşat de realitatea cotidiană a bisericii şi a vieţii.

Colegiul Biblic „Betania” îşi desfăşoară activitatea în două semestre pe an academic, fiecare semestru având cinci sesiuni organizate lunar. O sesiune cuprinde  8 ore de predare efectivă pe durata unui sfârşit de săptămână. Fiecare sesiune promovată înseamnă 3 credite şi implică:

  •  Prezenţa la cursuri
  •  Lectură individuală
  •  lucrare scrisă

 Anul academic începe în luna septembrie şi se încheie în luna iunie a următorului an. După absolvirea celor 2 ani de studiu şi obţinerea a 60 credite Colegiul Biblic Betania oferă o Diplomă de Studii Teologice.

Înscrierea se face la secretariatul bisericii în perioada 10-28 septembrie, prin prezentarea unui dosar cu următoarele acte:

  1. Recomandarea pastorului bisericii locale
  2. Cerere de înscriere tip care se obţine de la secretariat
  3. Carte de identitate copie şi original
  4. Certificat de naştere copie şi original
  5. Doua fotografii tip buletin sau format electronic
  6. Ultima diploma obtinuta
  7. Scurtă autobiografie

Vă aşteptăm cu drag.

Pastor Radu Cimpean