Grupul Continental la Sibiu

Corul Continental își încheie turneul din această vară pentru Oltenia vizitând biserici din Cisnădie și Sibiu.

Astfel, sâmbătă, corul Continental va poposi la Biserica Creștină după Evanghelie Maranata din Cisnădie, str. Măgurii, Nr. 88, începând cu ora 18:00; duminică dimineața, Continental va cânta la Biserica Creștină după Evanghelie Betel 2, str. Vopsitorilor, Nr. 2B, orele 11:30, iar seara la Biserica Creștină Penticostală Emanuel, str. Frații Grachi, Nr. 3, începând cu ora 18:00. 

Cu această ocazie corul Continental va lansa ultimul album Cu brațele deschise. Între piesele pregatite pentru acest album se vor regăsi regăsi titluri ca: Arms open wide, David Phelps; Lifesong, Casting Crown; Choose You, Point of Grace și altele.

Iată itinerariul pe care Corul Continental l-a avut până acum și datele pentru vizitele din această săptămână pentru Cisnădie și Sibiu:


Continental [traseu Oltenia 2011]

Duminică, 10 iulie, ora 10 a.m. – Cluj – Napoca, biserica Iris ora 9:00 – 10.30 si 11:00 – 12.30

Duminică, 10 iulie, ora 10 p.m – Alba – Iulia, ora 18:00

Luni 11 iulie – Petrosani

Marti 12 iulie – Drobeta Turnu Severin

Miercuri 13 iulie – Drobeta

Joi 14 iulie – Carceni

Vineri 15 iulie – Baia de Arama

Sambata 16 iulie – Tiganesti

Duminică 17 iulie – Bucuresti

Luni 18 iulie – Targoviste

Marti 19 iulie – Rosiori

Miercuri 20 iulie – Draganesti – Olt

Joi 21 iulie – Creteni

Vineri 22 iulie – Ramnicu Valcea, ora 19:00

Sambata 23 iulie – Maranata Cisnadie, ora 18:00

Duminică 24 iulie – Betel 2, ora 11:30, Emanuel, ora 18:00, Sibiu

Sursa: http://simpleartstudio.com/continentalromania

Admitere Institutul Teologic Baptist București 2011

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

TEOLOGIE BAPTISTĂ PASTORALĂ

Str. Berzei, nr.29, sect.1, 010251, Bucureşti

Cod IBAN: RO90RNCB0077011438350001,BCR sect.6, Cod fiscal: 4528379

tel. 021-3159108, fax 021-3181593, e-mail: bbtseminary@yahoo.com

fondat 1921        

 

Acreditat prin Legea nr. 139 şi Decretul 421, publicate în M.O. partea I, nr. 434/23.05.2005

 

 

 

 

 

COMUNICAT ADMITERE

 

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru domeniul: Teologie Baptistă Pastorală (program de licenţă, durata patru ani).

 • Ø program de licenţă la ZI
 • Ø program de licenţă ID

 

Examenul de admitere va avea loc în sesiunile: iulie si septembrie.

 

Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la Secretariatul facultăţii în perioada: 11-15 iulie 2011 (12-16 septembrie 2011).

 

Probele pentru admitere vor fi:

 18 Iulie 2011 (19 septembrie 2011) – Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România

 19 Iulie 2011 (20 septembrie 2011)– Probă scrisă – Cunoştinţe biblice

 

Tematica pentru examenul de admitere:

Vechiul Testament: Creaţia, căderea omului în păcat, potopul, ieşirea din Egipt, darea Legii şi cele zece porunci, chemarea la slujire a profetului Isaia Isaia 6 şi 53.

Noul Testament: Naşterea lui Isus Christos, ispitirea Domnului, fericirile, răstignirea lui Isus Cristos, învierea Domnului, convertirea lui Saul, cele 7 biserici din Apocalipsa.

 

Bibliografia :

Biblia

Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist

Studiu introductiv în Legea, Istoria şi Poezia Vechiului Testament, dr. Vasile Talpoş

Călătorie prin Vechiul Testament, Schultz

Studiu al Noul Testament, M.C. Tenney

Manual Biblic, Henry H. Halley

 

 

Notă: Concursul de admitere se organizează pentru anul I de studiu începând cu anul universitar 2011-2012 în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă.

 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

 • Ø UN DOSAR PLIC, care va cuprinde:
 • Ø cerere tip, care se primeşte la înscriere de la secretariat
 • Ø diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
 • Ø cerificatul de naştere, în copie legalizată
 • Ø adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru profilul sau specializarea la care candidează.
 • Ø adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist, 2009-2010, şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (pentru studenţii care urmează o a doua facultate în regim cu taxă)
 • Ø patru fotografii tip buletin de identitate
 • Ø mărturia personală (pe maximum două pagini A4) din care să rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi – respectiv specializarea aleasă
 • Ø recomandare din partea bisericii din care face parte candidatul
 • Ø recomandare din partea păstorului bisericii, a doi fraţi din comitet şi din partea comunităţii
 • Ø chitanţa de plată a taxei de admitere (100 RON). Suma va fi depusă la casieria Institutului Teologic.

 

Pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta, după caz, următoarele documente:

 • Ø copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)
 • Ø adeverinţa de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
 • Ø adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a părintelui sau a  susţinătorilor legali.
 • Ø adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti

Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2011 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţă tip de absolvire a liceului şi de promovare a examenul de bacalaureat. Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat până la 1 octombrie 2011.

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati secretariatul facultatii:

Tel: + 40 (21) 3159108

Fax: +40 (21) 3181593, E-mail : bbtseminary@yahoo.com

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Vasile TALPOŞ

 

Secretar,

Emanuela Lidia TALPOŞ

Admitere Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București 2011

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ

Str. Berzei 29, Bucureşti 70759, România

Tel/Fax: +40 (21) 3181593, E-mail : teologiebaptista@yahoo.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

COMUNICAT ADMITERE

 

Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru programele de licenţă şi master.

Programul de Licenţă cu durata studiilor de 3 ani are 2 specializări:

 • Ø Teologie baptistă didactică
 • Ø Teologie baptistă asistenţă socială

Numărul de locuri fără taxa: 25 locuri

Numărul de locuri cu taxa: 5 locuri

Concursul de admitere va avea loc în sesiunile: iulie si septembrie.

Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la Secretariatul facultăţii în perioada: 8-15 iulie 2011 (1-10 septembrie 2011).

 

Probele pentru admitere vor fi:

Concurs de dosare

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

 • Eseu pe tema “Efectul mărturiei creştine în societate”
 • un dosar plic
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (insotita de adeverinta din care sa reiasa ca diploma a fost depusa in original la alta institutie de invatamant) sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2011) însoţită de foaie matricolă (pentru facultăţile unde admiterea se face pe baza notelor/mediilor din anii de liceu);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere – 80 lei (taxa de inscriere se achita la casieria Universitatii din Bucuresti – Adresă Bd. M. Kogălniceanu 36-46 Sector 5, cod 050107, Bucureşti)
 • mărturia personală (maxim 2 pagini A4) din care să rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi-respectiv specializarea aleasă
 • recomandare din partea bisericii din care face parte candidatul
 • cerere tip care se primeşte la înscriere de la secretariat

Pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta, după caz, următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)
 • adeverinţa de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a părintelui sau a  susţinătorilor legali.
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti

 

Programul de  Master in teologie are o durata a studiilor de 2 ani..

Numărul de locuri la buget: 20 locuri

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

 • un dosar plic
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2011;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere – 80 lei (taxa de inscriere se achita la casieria Universitatii din Bucuresti – Adresă Bd. M. Kogălniceanu 36-46 Sector 5, cod 050107, Bucureşti)
 • mărturia personală (maxim 2 pagini A4) din care să rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi-respectiv specializarea aleasă
 • recomandare din partea bisericii din care face parte candidatul
 • cerere tip care se primeşte la înscriere de la secretariat

Pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta, după caz, următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)
 • adeverinţa de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a părintelui sau a  susţinătorilor legali.
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti

Înscrierile pentru programul de Master se fac în perioada

1-10 septembrie 2011

 

Probele pentru admitere vor fi:

Examen scris organizat în data de 16 septembrie 2010

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa contactaţi secretariatul facultăţii:

Tel/Fax: +40 (21) 3181593, E-mail : teologiebaptista@yahoo.com

 

Bibliografia master:

Teologie creştină vol I,  Millard Erickson

 

  D E C A N                                                                       

 

Prof.univ.dr. OTNIEL BUNACIU                                            

 

SECRETAR,


Emanuela Lidia TALPOŞ

Seminar despre darurile spirituale la Biserica Betania

În 11 iulie, ora 18, Biserica Creștină Baptistă Betania va găzdui un seminar despre daruri spirituale, coordonat de către Lucian Liță, Biserica Izbânda, București. Acest seminar este realizat de către Institute in Basic Life Principles, SUA. În cadrul seminarului se vor viziona materiale video prezentate de Dr. Bill Gothard, președintele Institutului. Vor fi două sesiuni:

Sesiunea 1: Înțelegerea darurilor spirituale
În această sesiune se răspunde la câteva întrebări și este prezentată o listă cu darurile spirituale și contextul lor.

Sesiunea 2: Descoperă-ți darul spiritual
Sunt prezentate și explicate darurile din Romani 12:6-8 cu multe amănunte.
Este o prezentare unică pentru că arată caracteristicile darurilor și folosirea lor greșită.
Cu ocazia acestui seminar se vor putea achiziționa caietul de seminar și cartea Cum să rezolvăm 7 forme de stres letal. Sunt invitați să participle credincioși de toate vârstele, în special familiile tinere.

http://www.iblp.org                                                 

http://www.lifepurposehealth.com

 

Conferinta de Apologetica la Selimbar

Conferința de Apologetică a Societății Misionare Române se va organiza în 2011 la Centrul de Conferințe „Pacea”, Șelimbăr (Sibiu) în perioada 29 august – 4 septembrie 2011.

· 6 zile de studiu intens
· Participanții vor primi manuale de studiu, cât și resurse audio și video
· Grupuri de discuții

Vârsta: 17-19 ani – elevi clasa XI si XII și studenți admiși în anul I de facultate
Limita: 60 participanți – Înscrierea se încheie când s-a atins limita de participare.
Costul: 250 lei până la 21 august; 300 lei după 22 august – plata se face la Tabără.

(Costul include cazare, mâncare și materialele de studiu, plus resurse audio și video.)

Pentru participanții la Olimpiade (toate subiectele) oferim reduceri în funcție de rezultatele obținute – pentru locul 1, participarea la tabără este gratuită! Pentru locul 2 – reducere de 66%, pentru locul 3 reducere de 33%.

Modalitatea de înscriere: Pe site-ul www.StudentiCrestini.ro/tabara la sectiunea Inscrieri Tabara 2011

Scopul:

 • Consolidarea și aprofundarea concepției creștine despre lume și viață
 • Apărarea concepției creștine despre lume și viață, cât și a viziunii tradiționale asupra familiei, bisericii și statului
 • Înțelegerea influenței creștinismului asupra istoriei și culturii
 • Familiarizarea cu concepțiile majore despre lume și viață și implicațiile lor în diferite domenii de gândire
 • Răspunsuri la provocările etice ale societății contemporane
 • Pregătirea unor viitori lideri pentru lucrarea cu elevii și studenții

Echipa de conferențiari:

 • Dr. Octavian Baban (Seminarul Baptist și Univ. București)
 • Dr. Livius Percy (SMR – SUA)
 • Simona Sav (L’Abri, Elveția)
 • Cristi Țepeș (TVR București)
 • Dr. Silviu Tatu (Inst. Teologic Penticostal, București)
 • Dr. Natalia Vlas (Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)

Teme abordate:

 • Concepții despre lume și viață – privire de ansamblu
 • Postmodernism
 • Apologetică creștină
 • Existența și natura lui Dumnezeu
 • Credibilitatea Scripturii
 • Biotehnologie și dileme morale actuale
 • Creație și evoluție
 • Esența creștinismului
 • Culte pseudo-creștine
 • Islam, Budism, New-Age
 • Problema suferinței
 • Creștinism și cultură
 • Creștinism și politică

http://studenticrestini.ro/tabara