Programul saptamanii de rugaciune pentru bisericile crestine dupa Evanghelie

Duminică

Martorul adevărat are viaţa spirituală din Hristos

Text biblic: şi-Mi veţi fi martori” (Fapte 1:8)

Pasaj biblic: Fapte 1:6-10

Pasaj din Evanghelii: Luca 24:1-5

Vechiul Testament: Isaia 52:7-10

I. Primul timp de rugăciune

Dumnezeu ne cheamă să fim martorii Lui şi întâi de toate, mărturia noastră trebuie să înceapă din Ierusalimul nostru. De aceea:

 1. Să ne rugăm ca fiecare creştin să fie un martor viu şi adevărat în propria lui familie.

 2. Să ne rugăm ca fiecare creştin să fie un martor credincios în Biserica din care face parte. – 1 Timotei 4:12
 3. Să ne rugăm ca mărturia Bisericii locale să fie puternică în localitatea unde este aşezată.

 4. Să ne rugăm ca în fiecare localitate din ţara noastră să fie o Biserică creştină.

II. Al doilea timp de rugăciune.

 1. Să ne rugăm pentru Biserica lui Hristos din: Israel, Moldova, Muntenegru, Ungaria, România.
  • să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului – Psalmul 122: 6

  • să ne rugăm pentru lucrările de consolidare şi evanghelizare din aceste ţări.

 2. Să ne rugăm pentru creştinii care sunt pe câmpul de misiune şi au parte de suferinţă din pricina Evangheliei – Evrei 13: 3

Luni

Martorul adevărat are o credinţă vie care-L mărturiseşte pe Hristos

Text biblic: „în gura ta şi în inima ta” (Romani 10:8)

Text biblic: Romani 10: 8-10

Text din Evanghelii: Luca 24:13-17

Vechiul Testament: Deuteronom 30: 9-16

I. Primul timp de rugăciune

Având în vedere porunca Domnului Isus (Marcu 16:15), fiecare creştin este chemat să-L mărturisească pe Domnul Isus ca Mântuitor – de aceea, să ne rugăm:

1. Ca fiecare creştin să fie un bun îndrumător al oamenilor spre Hristos. ( Ioan 1: 41-45…)

2. Ca Dumnezeu să scoată lucrători harnici pentru lucrarea sa (Matei 9: 37-38)

3. Pentru lucrătorii care sunt, ca ei să aibă întotdeauna motivaţii curate şi sfinte pentru lucrare.

4. Pentru unii lucrători obosiţi, deprimaţi şi poate unii leneşi.

II. Al doilea timp de rugăciune:

 1. Să ne rugăm pentru Biserica lui Hristos din: Norvegia, Suedia, Islanda, Finlanda, Letonia, Lituania, Estonia.

– lucrări de evanghelizare, misiuni creştine, şcoli biblice.

2. Să ne rugăm pentru Biserica prigonită din lume şi pentru misionari

Marţi

Martorul adevărat se bizuieşte pe Numele Domnului

Chemându-L pe El

Text biblic: “acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă” (Romani 10:12)

Text de citit: Romani 10:11-13

Text din Evanghelii: Luca 24:13-19a

Vechiul Testament: Geneza 12:1-9

I. Primul timp de rugăciune:

1. Să ne acceptăm în dragoste unii pe alţii.- Romani 15:7

2. Ca orice barieră etnică sau culturală să nu fie o piedică în calea părtăşiei sau a evanghelizării-Fapte 10.

3. Pentru creştinii care se bizuiesc mai mult pe carele şi caii lor decât pe numele Domnului – Psalmul 20: 7

4. Ca fiecare creştin să iubească cel mai frumos Nume şi să se încreadă în El.

II. Al doilea timp de rugăciune :

1. Ne rugăm pentru Biserica lui Hristos din: Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Albania, Malta, Macedonia.

– pentru trezirea spirituală, pentru lucrarea Domnului din aceste ţări.

2. Ne rugăm pentru Bisericile române din multe ţări din Europa.

3. Ne rugăm pentru lucrarea misionară mondială.

Miercuri

Martorul adevărat poartă cu el mesajul Evangheliei

Text biblic: Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?” (Romani 10:14)

Text de citit: Romani 10:14-15

Text din Evanghelii: Luca 24:17-21

Vechiu Testament: Iona 3

I. Primul timp de rugăciune:

1. Ne rugăm ca toţi cei ce predică Evanghelia să aibă o viaţă curată.

2. Ne rugăm ca toţi cei ce predică Evanghelia să dea o învăţătură sănătoasă (2 Timotei 1 :13) şi dreaptă (2 Timotei 2:15).

3. Ne rugăm ca predicatorul să fie capacitat de Duhul Sfânt pentru a vesti tot planul lui Dumnezeu

(Fapte 20: 27)

4. Ne rugăm ca fiecare Biserică să aibă în viziunea sa şi echiparea lucrătorilor ca ei să fie buni ispravnici

II. Al doilea timp de rugăciune :

1. Ne rugăm pentru Biserica lui Hristos din: Luxemburg, Monaco, Andora, Belarus, San Marino, Belgia.

– ca Biserica Domnului să fie vie, lucrătoare.

– pentru toţi predicatorii din aceste ţări.

2. Ne rugăm pentru lucrarea misionară din lume cât şi pentru cei ce se ocupă cu traducerea Scripturii în diferite limbi şi dialecte.

Joi

Martorul adevărat trăieşte în responsabilitatea slujirii.

Text biblic: Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi?” (Romani 10:15)

Text de citit: Romani 10: 15-17

Text din Evanghelii: Luca 24: 25-27

Vechiul Testament: Isaia 5: 5-9

I. Primul timp de rugăciune :

1. Ca toţi cei salvati prin Hristos să simtă responsabilitatea slujirii – pentru că nimeni nu mai poate sluji la doi stăpâni (Matei 6:24)

2. Ca toţi creştinii să facă din slujire o prioritate a vieţii – Luca 9: 59-62.

3. Pentru slujitorii care au muncit mult pe ogorul Evangheliei dar acum sunt bolnavi, bătrâni, şi poate singuri (văduvi).

II. Al doilea timp de rugăciune :

1. Ne rugăm pentru Biserica lui Hristos din: Polonia, Austria, Slovacia, Elvetia, Slovenia, Rusia, Ucraina.

– pentru Şcolile Biblice din aceste ţări.

– pentru lucrările de evanghelizare.

2. Ne rugăm pentru lucrarea misionară:

– misionari români în diferite ţări din lume.

Vineri

Martorul adevărat stăpânit de o gelozie sfântă

Text biblic: Vă voi întărâta la pizmă” (Romani 10:19)

Text de citit: Romani 10:18-19

Text din Evanghelii: Luca 24:28-35

Vechiul Testament: Psalmul 19

I. Primul timp de rugăciune:

1. Să ne rugăm ca toţi creştinii să fie stăpâniţi de gelozie după voia lui Dumnezeu. (2 Corinteni 11: 2)

2. Să ne rugăm ca să fim oameni de ajutor, gata să fim alături de cei ce trec prin diferite greutăţi – această mărturie stârneşte gelozia celor nemântuiţi.

3. Să ne rugăm pentru cei din casele noastre şi nu sunt mântuiţi.

4. Să ne rugăm pentru copiii de la Şcoala Duminicală.

II. Al doilea timp de rugăciune:

1. Să ne rugăm pentru Biserica lui Hristos din: Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Turcia, Cipru.

– în toate aceste ţări sunt puţini credincioşi, să ne rugăm ca Dumnezeu să crească Biserica din aceste ţări.

2. Să ne rugăm pentru cei prigoniţi din pricina Evangheliei.

3. Să ne rugăm ca Dumnezeu să împuternicească creştini din România pentru lucrarea din ţările vecine.

Sâmbătă

Martorul adevărat este o epistolă a lui Hristos.

Text biblic: Toată ziua Mi-am întins mâinile” (Romani 10:21)

Text de citit : Romani 10: 20-21

Text din Evanghelii: Luca 24: 36-53

Vechiul Testament: Isaia 65:1-3, 16-25

I. Primul timp de rugăciune :

1. Ne rugăm ca fiecare creştin să fie o epistolă vie printre oameni. (2 Corinteni 3 : 2,3)

2. Ne rugăm să avem înţelepciune în a ne apropia de oameni pentru a le împărtăşi credinţa în Domnul Isus Hristos.

3. Ne rugăm pentru creştinii care şi-au pierdut mărturia creştină.

4. Ne rugăm pentru orfani şi văduve.

II. Al doilea timp de rugăciune:

1. Ne rugăm pentru Biserica lui Hristos din: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan.

– aceste ţări din Asia Centrală sunt de religie musulmană, şi Evanghelia este interzisă, creştinii sunt persecutaţi.

– să ne rugăm pentru trezirea spirituală a acestor popoare.

– să ne rugăm pentru misionarii care lucrează în aceste ţări unde riscul este foarte mare.

– să ne rugăm ca Biserica să crească şi întunericul spiritual să fie alungat prin puterea Evangheliei.

– să ne rugăm pentru toţi slujitorii Domnului din aceste ţări ca ei să rămână tari în credinţă.

Duminică

Martorul adevărat este plin de îndrăzneală pentru Domnul Isus

Text biblic: vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală” (Fapte 4:31)

Text de citit: Fapte 4:19-31; 28: 28-31

Text din Evanghelii: Luca 24: 48-53

Vechiul Testament: Psalmul 51: 12-17

I. Primul timp de rugăciune :

1. Ne rugăm pentru putere şi îndrăzneală – Fapte 4: 29-30

2. Ne rugăm să fim eliberaţi de orice duh de frică şi ruşine – 2 Timotei 1:7-8

3. Ne rugăm pentru tinerii creştini să aibă curajul necesar pentru a-l mărturisi pe Domnul Isus.

II. Al doilea timp de rugăciune:

1. Ne rugăm pentru Biserica lui Hristos din: Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Danemarca, Germania, Olanda, Cehia.

– pentru trezire spirituală, pentru creştinii români din aceste ţări.

2. Pentru misionari.

Programul Săptămânii de Rugăciune 2010 este preluat de la Alianţa Evanghelică Europeană şi adaptat de Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România şi Misiunea „Golgota“ – Tălmaciu.

Pentru meditatiile integrale pentru fiecare zi intrati aici

Advertisements

3 thoughts on “Programul saptamanii de rugaciune pentru bisericile crestine dupa Evanghelie

 1. sint in nevoie mii foarte greu si moral si spiritual,si social!!!
  si ash dori ca cineva sa se roage pentru mine,si parintii mei.!
  Nu am pe nimeni decit parintii bolnavi,spiritual si fizic.Am 30 ani si nu am fost nici odata casatorita,dar imi doresc o familie crestina.
  Ceva rau ma chinue permanent,parca cineva oameni ma ataca,imi fac rau,poate asta duhul rau,care ma inpedica,sa apartin la o biserica,crestina,caci nu am o biserica permanenta,ma duc in vizita la una,alta si nu pot nici de cum nu reusesc sa ma stabilesc la o biserica,unde sa fiu ca membru.
  Pentru ca sint distrusa,si foarte necajita, mii greu si sint slabita sa mai lupt vreau ca cineva se roage pentru mine.
  multumesc.
  Natalia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s